2021-01-01
HKPPN x CANON x Fung Tsang「動 靜 之 間」
2020-12-01
HKPPN x CANON x Gabriel Chan「動態攝影」
2020-11-01
HKPPN x CANON x Henrik Hui「食物攝影」
2020-01-01
論武功
2019-10-01
一人有一座高山@John Szeto
/ 23
 
 
 
  Canon EOS R5

 
 HKPPN x CANON x Fung Tsang「動 靜 之 間」
Loading...
 
 

HKPPN x CANON聯合舉行的網上直播分享會

「動  靜  之  間」

專業收藏品攝影師:Fung Tsang

精彩重溫:https://youtu.be/94OcEu9S7uI